Inżynieria

Odwrotna

Inżynieria odwrotna (reverse engineering) to proces, w którym na podstawie obiektu rzeczywistego otrzymujemy jego dokumentację w formie 3D bądź 2D. W budowie modeli CAD detali fizycznych wykorzystywane są dane ze skanowania 3D. Odtwarzanie skomplikowanych kształtów geometrycznych przy użyciu tradycyjnych technik jest trudne, czasochłonne, a często niemożliwe. Odbudowa geometrii powierzchni odbywa się w specjalnym oprogramowaniu, po zaimportowaniu wyników skanowania 3D. W Artverse chętnie pomożemy Ci w tym, gdyż nie jest to proces automatyczny – wymaga pracy wykwalifikowanego inżyniera

Postacie modeli w inżynierii odwrotnej:

Model parametryczny – wykorzystywany w przypadku tworzenia modeli CAD obiektów typowo mechanicznych. Wszystkie powierzchnie są w pełni parametryczne. Skazy i wady produkcyjne mogą być zignorowane. Model jest zdefiniowany matematycznie, co umożliwia jego edycje. Posiada powierzchnię najwyższej klasy. Znajduje istotne zastosowanie w przypadkach, gdy przewiduje się możliwość modyfikacji danych i wykonywania dokumentacji 2D.

Model powierzchniowy – nieparametryczny, dokładnie odwzorowuje stan powierzchni mierzonego obiektu. Pozwala na wychwycenie niedoskonałości powierzchni, śladów obróbki, wad produkcyjnych. Umożliwia tworzenie form swobodnych. Znajduje świetne zastosowanie w przypadku obiektów artystycznych (rzeźby itp.).

Model hybrydowy – jest kombinacją modeli opisanych powyżej – część powierzchni jest parametryczna, zaś pozostałą część tworzą powierzchnie swobodne. Model ten można modyfikować – w granicach powierzchni parametrycznych – oraz wykonywać do niego dokumentację 2D.

© 2018 ARTVERSE | All Rights Reserved | Region: Polska | Polityka prywatności